News

Webnode

Obavijesti za kolegij Teorija socijalnog rada

2014-10-16 13:40
Seminar iz Teorije socijalnog rada će se održavati u dvije grupe i to  GRUPA A, prezimena od A-N, za sada srijedom u 16:00h u učionici 24 i  GRUPA B, prezimena od O-Ž, srijedom u 14:00h za sada u amfiteatru A.B.Šimić. Postoji mogućnost naknadne promjene vremena ili mjesta održavanja...

Socijalni rad s osobama s invaliditetom kolokvij I

2014-10-16 11:28
Prema našem dogovoru, prvi kolokvij će se održati 12. studenog. Literatura za kolokvij je u podstablu Socijalni rad s osobama s invaliditetom - Literatura - Invaliditet. doc interna skripta, a također i bilješke s predavanja kojeg smo imali u listopadu.  

Zadaće za terensku praksu - 2.godina

2014-06-18 11:41
Studenti druge godine koji žele dobiti potpis u lipnju trebaju poslati zadaću najkasnije do 22.6. na e-mail terenska.praksa@gmail.com.  Studentima će povratna informacija o zaprimanju maila i osvrtu na zadaću biti dana prilikom pregledavanja, tj. u tjednu od 23.-26.6. Obavijest o datumu...

Socijalni rad s osobama s invaliditetom-upis ocjena

2014-06-17 12:26
Studenti kojima je potreban uspis ocjene iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom trebaju dostaviti indeks u petak, 20.6.2014. u 10:30 u ured 58.

Upisi ocjena i potpisi -Soc.rad s pojedincem

2014-06-14 14:42
Svi studenti kojima je potreban potpis i upis ocjene iz Socijalnog rada s pojedincem trebaju dostaviti indeks u srijedu 18.6. u 15h u ured 58. Indeksi će biti potpisani u petak, 20.6. te nakon toga vraćeni na referadu! Popis konačnih ocjena za studente koji su položili ispit preko kolokvija se...

Socijalni rad s pojedincem - rezultati od 10.6.2014.

2014-06-11 01:10
Ispit iz Socijalnog rada s pojedincem je položila   Prezime i ime ISPIT - OCJENA Taljanović Donatella vrlodobar (4) Ponavljanje 1.og kolokvija su...

Pravo na potpis iz Socijalnog rada s pojedincem

2014-06-05 13:57
Redoviti studenti koji imaju 4 izostanka na vježbama iz Socijalnog rada s pojedincem trebaju odraditi dodatnu zadaću kako bi ostvarili pravo na potpis iz ovoga kolegija. To su: Soldo Veronika, Krešić Josipa i Nikolac Nikolina. Studentice se trebaju javiti na e-mail maja.nizic.ffmo@gmail.com kako bi...

Obavijest o ponavljanju kolokvija -Socijalni rad s pojedincem

2014-06-03 21:50
Studenti koji su pali jedan od kolokvija mogu ponavljati onaj drugi kolokvij na ispitnom roku 10.6.2014. i ne trebaju prijavljivati ispit (da ne gube ispitni rok ako ne polože kolokvij). Ukoliko se na ovome roku položi ispravak kolokvija, onda JE IZNIMNO BITNO prijaviti ispit za drugi ispitni...

Socijalni rad s pojedincem - Rezultati 2.og kolokvija

2014-05-30 16:27
Ispod su navedeni studenti koji su položili 2.kolokvij.  Studenti koji jedan od kolokvija nisu položili, ponavljanje mogu pisati na prvom ispitnom roku u lilpnju, tj.10.6.2014.     Izlagači: Bartulica Leo 4/4 (bodovi) Bošnjak...

Termin 2.og kolokvija i vježbi za 26.5. - Socijalni rad s pojedincem

2014-05-23 20:02
Drugi kolokvij iz Socijalnog rada s pojedincem će se održati 26.5.2014. u 16:00h u Amfiteatru. Vježbe iz Socijalnog rada s pojedincem će se održati u terminu od 16:15 do 17:45 u učionici 22.  
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>