News

Webnode

Socijalni rad s osobama s invaliditetom - nadoknada vježbi

2014-10-27 14:52
Nadoknada vježbi iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom će se održati u srijedu 29.10.2014 od 8:00 - 10:00 u učionici 2-9.

Konzultacije kod ass Maje Nižić za 29.10.2014.

2014-10-27 14:04
Vrijeme konzultacija kod ass Maje Nižić će u srijedu 29.9.2014 biti od 10:30 - 11:30 umjesto od 12:00-14:00. Ova obavijest vrijedi samo za navedeni datum! U

Obavijesti za kolegij Teorija socijalnog rada

2014-10-16 13:40
Seminar iz Teorije socijalnog rada će se održavati u dvije grupe i to  GRUPA A, prezimena od A-N, za sada srijedom u 16:00h u učionici 24 i  GRUPA B, prezimena od O-Ž, srijedom u 14:00h za sada u amfiteatru A.B.Šimić. Postoji mogućnost naknadne promjene vremena ili mjesta održavanja...

Socijalni rad s osobama s invaliditetom kolokvij I

2014-10-16 11:28
Prema našem dogovoru, prvi kolokvij će se održati 12. studenog. Literatura za kolokvij je u podstablu Socijalni rad s osobama s invaliditetom - Literatura - Invaliditet. doc interna skripta, a također i bilješke s predavanja kojeg smo imali u listopadu.  

Zadaće za terensku praksu - 2.godina

2014-06-18 11:41
Studenti druge godine koji žele dobiti potpis u lipnju trebaju poslati zadaću najkasnije do 22.6. na e-mail terenska.praksa@gmail.com.  Studentima će povratna informacija o zaprimanju maila i osvrtu na zadaću biti dana prilikom pregledavanja, tj. u tjednu od 23.-26.6. Obavijest o datumu...

Socijalni rad s osobama s invaliditetom-upis ocjena

2014-06-17 12:26
Studenti kojima je potreban uspis ocjene iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom trebaju dostaviti indeks u petak, 20.6.2014. u 10:30 u ured 58.

Upisi ocjena i potpisi -Soc.rad s pojedincem

2014-06-14 14:42
Svi studenti kojima je potreban potpis i upis ocjene iz Socijalnog rada s pojedincem trebaju dostaviti indeks u srijedu 18.6. u 15h u ured 58. Indeksi će biti potpisani u petak, 20.6. te nakon toga vraćeni na referadu! Popis konačnih ocjena za studente koji su položili ispit preko kolokvija se...

Socijalni rad s pojedincem - rezultati od 10.6.2014.

2014-06-11 01:10
Ispit iz Socijalnog rada s pojedincem je položila   Prezime i ime ISPIT - OCJENA Taljanović Donatella vrlodobar (4) Ponavljanje 1.og kolokvija su...

Pravo na potpis iz Socijalnog rada s pojedincem

2014-06-05 13:57
Redoviti studenti koji imaju 4 izostanka na vježbama iz Socijalnog rada s pojedincem trebaju odraditi dodatnu zadaću kako bi ostvarili pravo na potpis iz ovoga kolegija. To su: Soldo Veronika, Krešić Josipa i Nikolac Nikolina. Studentice se trebaju javiti na e-mail maja.nizic.ffmo@gmail.com kako bi...

Obavijest o ponavljanju kolokvija -Socijalni rad s pojedincem

2014-06-03 21:50
Studenti koji su pali jedan od kolokvija mogu ponavljati onaj drugi kolokvij na ispitnom roku 10.6.2014. i ne trebaju prijavljivati ispit (da ne gube ispitni rok ako ne polože kolokvij). Ukoliko se na ovome roku položi ispravak kolokvija, onda JE IZNIMNO BITNO prijaviti ispit za drugi ispitni...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>
Webnode