Rezultati kolokvija 

Tablica sa rezultatima sva tri kolokvija za studente u Mostaru se nalazi u prilogu:tablica svi kolokvij SROSI 2014-2015.docx (27856)
 
Studenti koji su do sada položili sva tri kolokvija, trebaju prijaviti ispit za prvi ispitni rok u veljači.
Studenti koji su položili dva od tri kolokvija, imaju pravo nepoloženi kolokvij ponavljati na prvom ispitnom roku u veljači koji ne prijavljuju!
Studenti koji nisu položili dva kolokvija, nemaju pravo na ponavljanje i polažu cijeli ispit.
 
Ispitna pitanja neće biti kao na kolokviju nego će ispit biti sastavljen od 10 pitanja na koja student treba svojim riječima dati odgovor! 

Kolokviji

Prezentacija koja je vrijedila kao literatura za kolokvij, ne vrijedi za ispit. Ispitna literatura za kolegij se nalazi u podstablu ''Literatura''