Doc. dr. sc. Ivan Leutar

Životopis

 

Doc. dr. sc. Ivan Leutar rođen je 15. listopada 1970. godine u Mostaru. Osnovnu školu završio je u Tomislavgradu, a Klasičnu gimnaziju u Visokom. Teološki studij pohađao je na Franjevačkoj teologiji u Makarskoj, zatim na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu  i na Katoličkom bogoslovnom fakultetu Sveučilišta u Grazu. Na Karls Franzens Sveučilištu u Grazu 1997. završava fakultet  te stječe zvanje magistra teološih znanosti. Upisuje 1998. doktorski studij iz Socijalnog nauka Crkve na Teološkom fakultetu u Grazu, te godine 2004. postiže doktorat iz područja sociologije religije. Pohađao je i više različitih edukacija iz područja sociologije religije na Sveučilištu u Frankfurtu.

Od godine 2004. – 2007. suradnik je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu i predaje Katoličku društvenu etiku.

 Suradnik je na dva znanstveno istraživačka projekta Ministarstva znanosti obrazovanja i športa u Hrvatskoj: 

  • Religijski pluralizam, postmoderni religijski pokreti i hrvatski identitet, od 2007- pri Institutu za društvena istraživanja Ivo Pilar u Zagrebu, Hrvatska te,
  • Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama EU, od 2008- pri Studiju socijalnog rada na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

 

Sudjelovao je s predavanjima na nekoliko domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova te objavio 1 knjigu (znanstvena monografija) i desetak znanstvenih i stručnih radova u domaćim i stranim časopisima. Član je Austrijskog teološkog društva.

Od 2009. osmišljava i izvodi nastavu na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru odsjeku socijalnog rada na preddiplomskom i diplomskom studiju. Od 2012. izabran je u znanstveno nastavno zvanje docenta na Filozofskom fakultetu u Mostaru.

Objavljeni radovi:

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=280310