3. i 4. studenog predavanja iz Teorije socijalnog rada i Socijalnog rada s osobama s invaliditetom

2011-10-26 17:20

 

03. i 04. 11. 2011. Teorija socijalnog rada: nastava će se održati u intervalu od  13.30 - 17.30 (prostoriju vidjeti na službenim stranicama fakulteta)

03. i 04. 11. 2011. Socijalni rad s osobama s invaliditetom: nastava će se održati od 9.00 - 13.00 (prostor naknadno)

 

Nastava je obavezna za sve studente koji žele polagati ispite putem kolokvija.