DETALJNIJE INFORMACIJE O KOLOKVIJU: SOCIJALNI RAD S POJEDINcem

2018-03-31 11:34

Kolokviju mogu pristupiti svi studenti koji su sudjelovali na 80% predavanja. Bit ćete podijeljeni u dvije skupine. Svatko će dobiti kratkih 13 pitanja koja će odgovoriti samo ono što se traži. Pitanja su koncipirana na temelju skripte s predavanja koja sam vam ranije dostavila na ovoj stranici. Vrijeme pisanja ispita će biti 30 minuta. Što podrazumijeva 2 minte za svako pitanje.

Sveukupni broj bodova je 13.

7-9 - dovoljan

9,5-10.5 - dobar

11,12,00 -vrlo dobar

11,5- 13,00 odličan

Lijepo Vas molim da gradivo naučite jer dogovori i prepisivanje Vam neće pomoći, budući da je vrijeme kratko :-)

Želim dobar uspjeh i veselim se Vašem kolokviju za 5 dana.