Nova mjesta za terensku praksu - 3 godina

2014-02-28 12:03

Na vratima ureda 58.je lista za prijavu za terensku praksu u Udruzi roditelja djece s posebnim potrebama Vedri Osmjeh Mostar.Prijaviti se mogu i studenti koji nisu iz Mostara. Prostor udruge je preko puta Centra za socijalni rad u Mostaru (Ulica fra Frane Miličevića 33) te se studenti trebaju javiti u utorak 4.3.2014. gđi Mariji u vremenu od 8-15h za početni dogovor.

Studenti koji bi željeli obavljati terensku praksu u Domu za djecu bez roditeljskog staranja Vionica/Čitluk se također trebaju upisati na predviđenu listu.