ODABRANA PODRUČJA SOCIJALNOG RADA - rezultati kolokvija

2018-04-11 09:12

Rezultati: 

M.S. : dovoljan (2)

1937 DS/R odličana (5)

R. V. vrlo dobar (4)

1945/DS dobar/vrlo dobar (3/4)

B.B dobar (3)

I.V. dovoljan (2)

M.N. dobar (3)

1865- dobar (3)

I.Ž. vrlo dobar (4)