Popis studenata koji imaju pravo izići na 1.kolokvij iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom 19.11.2013.

2013-11-09 16:10

U prilogu se nalazi popis studenata: pravo na 1.kolokvij SROSI.doc (31744)