SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM rezultati kolokvija i materijali

2012-01-24 18:46

Ovo su konačni rezultati te ono što trebate dopuniti u 2. kolokviju. Svi koji su izlagali imaju knjigu do 95str. Obitelji osoba s invaliditetom i mreže podrške. Sve što se odnosi na situaciju u R. Hrvatskoj ne trebate učiti te modele prorađivanja krize uzmite samo Sporkena. Sustave, pisete one koji su Vam naznačeni pored Vašeg imena. Cijeli kolokvij se sastoji od knjige i materijala koje imate u prilogu.

 

uspjeh 3 godina svi rezultati s nastave(1).xls (32 kB)

 

srosi mostar.rar (3,7 MB)