SOCIJALNI RAD S POJEDINCEM: KOLOKVIJI

2012-04-15 11:21

Studenti imaju 2 kolokvija. Prvi kolokvij je vještina rješavanja problema i razumijevanje problema kroz "Proces planirarnih promjena". Nakon aktivnog praćenja 15 sati nastave i rada na problemu studenti su se "okušali" i nakon 20 ak ispravljenih kolokvija vidim da su vrlo lijepo razumijeli i svladali ovaj dio gradiva. Oni studenti koji su takodjer vježbali i bili prisutni na nastavi te imaju pravo izići na kolokvij dogovorit će se s asistenticom Majom Nižić za terimin prvog kolokvija.

Drugi kolokvij će se održati nakon odslušane nastave drugog djela nastave tj. 9. i 10. svibnja 2012. Točan datum kolokvija II. ćete dogovoriti s kolegicom Nižić na vježbama kako Vam bude odgovaralo s obzirom na obveze drugih kolegija. Drugi kolokvij će biti s pitanjima objektivnog tipa iz literature koju sam Vam dala na predavanjima. Dakle, postojat će mogućnost pozitivnih i negativnih bodova. Stoga preporučam da i taj dio kvalitetno pripremite kao što ste pripremili prvi kolokvij. REZULTATE PRVOG KOLOKVIJA ĆU STAVITI NA STRANICU ČIM ISPRAVIM SVE KOLOKVIJE. Sve informacije o pisanju anamneze, obvezama i obveznoj literaturi za kolokvije pogledajte u podstablu kolegija Socijalni rad s pojedincem.