Socijalni rad s pojedincem - termini vježbi!

2018-03-13 10:57

Zakazani termin za grupu B za datume 15. i 16.3. će se održati kako je planirano.

 

Osim toga, sljedeći termini vježbi iz Socijalnog rada s pojedincem su:

ponedjeljak 26.3.2018., 9:30 - 12:30, amfiteatar 13. Obje grupe skupa! - UPUTE ZA TERENSKU PRAKSU

 

 

Vježbe po grupama:

GRUPA A - četvrtak 19.4.2018. od 9:15 -15:00, učionica 23,

GRUPA B - petak, 20.4.2018. od  8:45 - 14:15, učionica 23.