Teorijske osnove socijalnog rada (Mostar)- VAŽNA OBAVIJEST ZA SVE STUDENTE

2018-01-24 14:17

Sljedeći studenti se trebaju javiti  na e-mail maja.nizic.ffmo@gmail.com kako bi dobili dodatnu zadaću radi neispunjenja obaveze dolazaka na 80% nastave seminara:

Buntić Monia

Ćavar Tijana

Gavran Matilda

Grljušić Alen

Marić Laura

Pirić Gabriela

Šarušić Nikolina 

Šutalo Andrea

Vrdoljak Jana

 

Dok se ne obavi dodatna zadaća navedeni studenti nemaju pravo izlaska na ispit iz Teorijskih osnova socijalnog rada.

 

Studenti koji nisu poslali ispravak seminara trebaju to napraviti najkasnije do 29.1.

Studenti koji nisu poslali seminarski rad nemaju pravo izlaska na ispit!