VAŽNO!!! TERMINI NASTAVE - SLJEDEĆI TJEDAN KOD PROF. DR. SC. ZDRAVKE LEUTAR

2013-11-12 10:47

19. 11. 2013.

10.00 - 14.00 SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM (Amfiteatar 12)

14.30 - 18.30 DUHOVNOST I SOCIJALNI RAD (uč. 39, 24 i Čitaonica)

20. 11. 2013.

9.00 - 13.00 SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM (Amfiteatar)

15.00 - 19.00 DUHOVNOST I SOCIJALNI RAD (uč. 28, 31, 2-9)