Rezultati kolokvija MOSTAR

 

Rezultati kolokvija ORAŠJE

Prvi kolokvij su položili studenti:

Blekić Mateja

(4)

Božić Sanja

(3)

Grubešić Valentina

(2)

Kresić Robert

(5)

Koturić Gabriela

(3)

Lenić Lea

(2)

Mamić Matea

(2)

Mikić Ana

(3)

Mijatović Gabrijela

(2)

Sarić Mihaela

(5)

Slišković Ines

(2)

Tomić Lorena

(2)

Vučičević Ivana

(4)

Vukovarac Marta

(3)

Vujatović Predrag

(3)

 

Kolokviji

Prezentacija koja je vrijedila kao literatura za kolokvij, ne vrijedi za ispit. Ispitna literatura za kolegij se nalazi u podstablu ''Literatura''