REZULTATI KOLOKVIJA DN ORAŠJE

U tablici ispod su rezultati 1.og kolokvija iz Socijalnog rada s pojedincem. 

 

Anđelić Anamarija

Odličan 5

Bacanović Ljubica

Vrlodobar 4

Batori Maja

Dobar 3 (PPP)*

Benković Barbara

Vrlodobar 4

Bočev Mateja

Vrlodobar 4

Gradinčić Dijana

Dovoljan 2

Jurić Mijona

Vrlodobar 4

Kapetanović Damir

Dovoljan 2

Lagator Lorina

Odličan 5

Lovrić Valentina

Dovoljan 2 (PPP) *

Markanović Slobodanka

Odličan 5

Milinković Filip

Dobar 3

Radić Tea

Vrlodobar 4

Somek Dario

Dobar 3

Stjepanović Marija

Odličan 5

Tuzlak Verner

Dobar 3

 

* - znači da nije uopće odgovoreno na pitanje iz Procesa planiranih promjena. Bez toga dijela se ne može priznati ocjena za 1.kolokvij. Kolegice imaju priliku na pisanju drugog kolokvija dobiti jedno pitanje iz PPP-a kako bi im se priznao 1.kolokvij.