Literatura

Obavezna literatura za ispit:

 

  1. Urbanc, K. (2006.) Izazovi socijalnog rada s pojedincem. Zagreb: Alinea. (str.  37-141.)
  2. Ajduković, M. i Ajduković, D. (1996). Pomoć i samopomoć u skrbi za mentalno zdravlje pomagača. Zagreb: Društvo za psihološku pomoć. (str.: 11-42 i 77-78)
  3. Worden, J.W. (2005). Savjetovanje i teraprija u tugovanju. Jastrebarsko: Naklada Slap (str. 1-23, 25-37, 149-171)
  4. Etički kodeks socijalnih radnika Hrvatske