Konačne ocjene kolokvija Teorijske osnove socijalnog rada  -DN Orašje

 

 

LITERATURA ZA KOLOKVIJE

LITERATURA ZA 1.KOLOKVIJ:

 - Milosavljević, M. (2009). Osnove nauke socijalnog rada. Banja Luka, Filozofski fakultet Banja Luka (str.91.-130.) 

 - Kolokvij1_slajdovi.pdf (652558)

 

LITERATURA ZA 2.KOLOKVIJ:

 - Milosavljević, M. (2009). Osnove nauke socijalnog rada. Banja Luka, Filozofski fakultet Banja Luka (str. 133. - 298.)

 - Kolokvij2_1slajdovi.pdf (1087267)

 - Kolokvij2_2slajdovi.pdf (550574) 

 

SVI MATERIJALI SU UJEDNO ISPITNA LITERATURA ZA GENERACIJU 2014./2015.

Uvjet za izlazak na kolokvije je dolazak na predavanja!