LITERATURA ZA KOLOKVIJE

LITERATURA ZA 1.KOLOKVIJ:

 - Milosavljević, M. (2009). Osnove nauke socijalnog rada. Banja Luka, Filozofski fakultet Banja Luka (str.91.-130.) 

 - Kolokvij1_slajdovi.pdf (652558)

 

LITERATURA ZA 2.KOLOKVIJ (promjena od 2017.!!!):

- Dio knjige Knežević, M., Miljenović, A. i Branica, V. (2013). Teorija socijalnog rada. Zagreb: Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada. (str.68-162)

 - Kolokvij2_1slajdovi.pdf (1087267)

 - Kolokvij2_2slajdovi.pdf (550574) 

 

SVI MATERIJALI SU UJEDNO ISPITNA LITERATURA ZA GENERACIJU 2014./2015.

Uvjet za izlazak na kolokvije je dolazak na predavanja!

 

KOLOKVIJI - ORAŠJE

Prvi kolokvij iz Terijskih osnova socijalnog rada su položili ocjenama:

Čepo Vanja - 3/4

Džijan Monika - 4

Hadžidedić Emina - 4

Ivić Magdalena  - 3

Kepčija Tatjana  - 4

Klaić Anto - 3

Lucić Jana- 3

Popić Dijana -3/4

Šestan Marin - 2

Šuker Vinka - 2