30. 08. 2013. obrane završnih i usmeni ispiti te konzultacije za završne i diplomske radove

2013-08-24 08:27

Prof. dr. sc. Zdravka Leutar će biti na fakultetu od 8-13 sati  u navedenom terminu: od 8 sati obrane, 10 sati usmeni ispiti, ostalo konzultacije na Filozofskom fakultetu u Mostaru. Prilažem Vam i primjerak završnog rada te molim da pogledate citiranje i korištenje literatre kako bi imali manje poteškoća i Vi u pisanju i mi u ispravljanju Vasih radova.primjerak zavrsnog rada.doc (241152)