II. KOLOKVIJ SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM

2013-12-13 08:15

Dogovorili smo da je naš drugi kolokvij 16. 12. 2014. (s kolegicom Nižić dogovoreno vrijeme). Materijali su u podstablu kolegija: kolokvij - kolokvij II. Metoda kolokvija je ista kao i za kolokvij I.