KONZULTACIJE DIPLOMANTIMA (promjena!)

2014-01-12 16:31

Kolegice koje su prijavile mentorstvo za diplomski rad mogu doći na konzultacije 23. 01. u 12.30. soba 58. (Z. Leutar) (umjesto 22.og kako je ranije objavljeno)