Literatura za 2.kolokvij iz Teorije socijalnog rada

2012-12-19 19:14

1. Skripta potrebe i vrijednosti..doc (101,5 kB)

2. Dijelovi knjige: Milosavljević, M. (2009). Osnove nauke socijalnog rada. Banja Luka, Filozofski fakultet Banja Luka, str. 138.- 204. i 271. - 278.