Obrane diplomskih i završnih radova

2013-09-02 18:07

Obrana završnih i diplomskih radova kod prof. dr. sc. Zdravke Leutar održat će se 23. 09. 2013. u 8.30 sati.