Rezultati 2.kolokvija - Teorija socijalnog rada

2014-01-29 12:41

2.kolokvij iz Teorije socijalnog rada su položili:

Banović Dragana  8 bodova (vrlodobar 4) 

Odak Tina  6 bodova (dobar 3)

Džidić Josipa 6,5 bodova (dobar 3)

 

S obzirom na nisku prolaznost, 2.kolokvij će se ponoviti 12.2.2014. u 13h (amfiteatar 13).

Studenti koji su položili također mogu izići na ponavljanje ukoliko nisu zadovoljni ocjenom.