Rezultati ispita iz SR s osobama s invaliditetom (4.11.2013.)

2013-11-05 11:34

Emanuel Soča dovoljan (2)

Ivana Kušan dobar (3)