SASTANAK STUDENATA ZA ZAVRŠNE RADOVE (PROF. DR. SC. ZDRAVKA LEUTAR)

2013-03-05 17:16

Svi studenti koji su se opredjelili za završne radove kod prof. dr. sc. Zdravke Leutar imaju sastanak 12. 03. u 10.30 u sobi 58  oko izbora teme, literature i drugih aktivnosti vezanih uz pisanje zavrsnog rada.