SOCIJALNI RAD I DJECA S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU - ORAŠJE

2018-04-04 13:17
Studenti za nastavu trebaju pripremiti prezentaciju svoga članka u trajanju 7-10 minuta (neka to zaista bude minimalno 7 a maksimalno 10 minuta). potrebno je proučiti dodijeljeni članak te na prezentaciju staviti one stvari koje se čine važnima za prenijeti kolegama. Potrebno je vladate materijom i znati objasniti to o čemu se govori. Ocjena izvedbe nosi 40% ukupne ocjene za ovaj kolegij.
 
Raspored predavanjaje sljedeći:
 
utorak 10.4. 
uvodno predavanje - asistentica Maja Nižić
 
srijeda 11.4.

ŠPOLJARIĆ SNJEŽANA  -  ''Odnos prema djeci s posebnim potrebama''

ALIBAŠIĆ ERNA - ''Roditelji -  odgajatelji djece s teškoćama u razvoju''

BEŠLIĆ ANA MARIJA - ''Socioemocionalna posvećenost roditelja dece sa smetnjama u razvoju: razlike između majki i očeva''

BLEKIĆ MATEJA  - ''Roditeljski stres i doživljaj roditeljske kompetentnosti  kod majki djece sa i bez teškoća''

BOŽIĆ SANJA - ''Neki indikatori promjena nakon podrške roditeljima djece s posebnim potrebama primjenom integrativnog Gestalt pristupa''

DEBAK TAMARA – ''Neke značajke odnosa sestara/braće i osoba s posebnim potrebama''

GLAVURDIĆ JOSIPA – ''Istraživanje nekih aspekata rane intervencije u djetinjstvu''

GOGOLJAK KESIĆ GORDANA – ''Iskustva s ranom intervencijom roditelja djece s teškoćama u razvoju''

HORVAT ANTONIO  - ''Sustav zdravlja u području rane intervencije u djetinjstvu''

JURICA ILIJANA – ''Socijalizacija djece s teškoćama u razvoju u ustanovama predškolskog odgoja''

VRŽINA ANI – ''Suradnja s roditeljima u predškolskoj ustanovi: analiza pojedinih aspekata''

PUNČEC IVANA - "Socijalna interakcija djece sa ostecenjem vida:rizicni i zastitni faktori"

četvrtak 12.4.

KOTURIĆ GABRIELA – ''Društveni kontekst, posebne potrebe/invaliditet/teškoće u razvoju i edukacijsko uključivanje''

KRESIĆ ROBERT – ''Preduvjeti za primjenu inkluzije''

LENIĆ LEA – ''Socijalizacija učenika s posebnim potrebama u razrednim sredinama''

MAMIĆ MATEA    - ''Razlike u stavovima nastavnika osnovnih i srednjih škola prema edukacijskoj integraciji''

MIHALJEVIĆ ANA – ''Obilježja vršnjačke interakcije i iskustvo vršnjačkog nasilja kod djece i mladih s ADHD-om''

RADIĆ TEA – ''Razlike u procjenama adaptivnoga ponašanja djece s teškoćama u školskom okruženju''

RAŠIDOVIĆ MAIDA – ''Prihvaćenost i prijateljstvo djece i mladih s teškoćama u razvoju''

SARIĆ MIHAELA – ''Nasilje i osobe s invaliditetom''

VUKOVARAC MARTA – ''Nasilje nad osobama s intelektualnim teškoćama''

ŠAPINA SUZANA – ''Specijalizirano udomiteljstvo djece s teškoćama u razvoju – iskustva udomitelja''

VLADISAVLJEVIĆ MAJA    - ''Institucionalizacija i deinstitucionalizacija ustanova za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi''

 

petak 13.4. 

iznenađenje  :)