SROSI - INFO - ponavljanje kolokvija

2014-02-09 11:26

Buduci da su rezultati sva tri kolokvija vidljivi na ovoj stranici, ukoliko ste polozili pozitivno sva tri kolokvija, a nemate konacnu ocjenu, znači da sam nesto previdjela pa Vas molim da se javite na mail da to ispravimo. Ponavljanje kolokvija će biti 18. 02. i zbog većeg broja studenata ponovo će biti pismeni. No sistem pitanja neće biti na zaokruzivanje nego kratki, jasni i ciljani odgovori na postavljena pitanja. Vrijeme i mjesto ponavljanja kolokvija II i III ćemo naknadno odrediti.