Usmeni ispit iz Socijalnog rada s osobama s invaliditetom

2013-09-16 15:46

Usmeni će se održati 23. 09. u 10.30 sati u kabinetu 58.