Žurno! Žurno! Socijalni rad s pojedincem

2013-05-18 11:04

Sve izlagače koji mi nisu dostavili svoje prezentacije, molim da to učine čim prije.

Kolokvij II za one koji su ostvarili uvjet izlaska je 24. 05. 2013. (prije podne). (pirprema prezentacije na web stranici).

Rezultati (za studente koji su pisali jucer) biti će danas do 18 sati vidljivi na ovoj web stranici. Svi koji su polozili oba kolokvija mogu prijaviti ispit na prvom roku doci na upis ocjene 21. 06. u 11 sati. To je prilika i za usmeno odgovaranje ukoliko žele popraviti svoju ocjenu. Ne zaboravite da u konačnu ocjenu ulaze i vaše aktivnosti na vježbama koje imate kod asistentice Nižić.