Prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Životopis

 Zdravka Leutar redovita je profesorica na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Pripada katoličkoj internacionalnoj redovničkoj zajednici Klanjateljica Krvi Kristove.  Rođena je 1966. u Tomislavgradu, BiH. Osnovnu školu završila je u Tomislavgradu, a srednju u Zagrebu. Studij socijalnog rada zvršila je 1994. godine u Zagrebu. Zvanje magistra socijalnih i ekonomskih znanosti stekla je na Karl Franzens Sveučilištu u Grazu, Institutu za sociologiju, 1998. godine s temom "Familienbeziehungen und - werte im Kontext der Wanderungen". Doktorsku disertaciju pod nazivom "Familiäre Wertorientierungen in Kroatien im Vergleich zu Österreich und Polen" uspješno je obranila 2000. godine na Sveučilištu u Grazu, Institutu za sociologiju. Od kolovoza 1994. do travnja 1995. radila je u Hrvatskom Caritasu u Zagrebu. Od svibnja 1995. zaposlena je na Pravnom fakultetu, Studijskom centru socijalnog rada, Sveučilišta u Zagrebu. Od 2002. godine radila je kao docentica na Katedri područja socijalnog rada gdje je nositeljica kolegija Socijalni rad s osobama s invaliditetom te Duhovnost i socijalni rad na preddiplomskom studiju i Odabrana područja - osobe s invaliditetom i Socijalni rad i ljudska prava na diplomskom studiju. Sudjeluje i u izvođenju nastave na poslijediplomskom i doktorskom studiju iz teorije i metodologije socijalnog rada. U svibnju 2008. godine izbarana je u zvanje izvanrednog profesora, a u sviblnju 2013. izabrana je u status redovnog profesora na  spomenutoj Katedri. Predstojnica je katedre od 2009. godine.
Od 2001.-2007.  kao vanjska suradnica izvodila je nastavu na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu. Od akadmske 2008./09. izvodi nastavu na Filozofskom fakultetu u Mostaru i na Edukacijsko rehabilitacijskom fakultetu u Zagrebu. Predavala je na postdiplomskom studiju iz Ljudskih prava na Sveučilištu u Osijeku. Dodatno se obrazovala u području rada s osobama s invaliditetom te duhovnosti i socijalnog rada. Sudjelovala je u nekoliko znanstvenih projekata: Socijalna politika i socijalni rad, Obitelj u Hrvatskoj nakon rata, Jednoroditeljske obitelji u Hrvatskoj, Modeli akcijskih i evaluacijskih istraživanja u socijalnom radu, Funkcioniranje i osnaživanje obitelji u rizičnim uvjetima u Republici Hrvatskoj. Voditeljica je tri znanstvenoistraživačka projekta: “Prvo istraživanje u Hrvatskoj o stanju obitelji osoba s invaliditetom»;  «Socijalni položaj starijih i osoba s invaliditetom u Hrvatskoj i zemljama EU» "Socioekonomski položaj, uključenost u zajednicu i nasilje nad osbama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj". Objavila je 60 znanstvenih i stručnih radova i tri znanstvene monografije te jednu uredničku knjigu. Aktivno je sudjelovala na tridesetak međunarodnih i  domaćih konferencija. Članica je Hrvatske udruge socijalnih radnika, Hrvatskog sociološkog društva i Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit.

 

Objavljeni radovi

https://bib.irb.hr/lista-radova?autor=238945