Integrativni pristup u područjima socijalnog rada 

 

Cilj kolegija: Studenti u željenom području u okviru predavanja i vježbi na fakutetu i na terenu pokušavaju primjeniti stečena znanja, metode i vještine na konkretnim zadacima u praksi socijalnog rada.

STUDENT BIRA ŽELJENO PODRUČJE PRIMJENE METODA SOCIJALNOG RADA.

Zbog složenosti vježbi, dobro je da studenti rade na vježbama u paru, ali mogu i individualno ukoliko njihovi specifični uvjeti to zahtijevaju.

Obavezna literatura je: 

1. Leutar i sur: Metode socijalnog rada s osobama s invaliditetom, Biblioteka socijalnog rada Zagreb, 2015.

Knjigu moguće nabaviti na Studiju socijalnog rada u Zagrebu ili podići u knjižnici Filozofskog fakulteta u Mostaru

2. Čudina- Obradović, M. i Obradović, J. (2006). Psihologija braka i obitelji. Zagreb: Golden marketing- Tehnička knjiga

Odabrani  dijelovi iz poglavlja knjige:

*Intimni bračni procesi (str. 80-84)

*Bračni sukobi (str. 107-108)

*Roditeljstvo (str. 241-265

*Utjecaj obitelji na razvoj djece (str.
291-323)

*Međunaraštajni odnosi (str. 393-419) 

 (Knjigu moguće uzeti u knjižnici Filozfoskog fakulteta u Mostaru)

 

 

Izvedbeni plan za 2016/17.:

Predavana:

06. 03. prof. dr. sc. Zdravka Leutar - nastava u terminu od 8-14 sati (IPP pojedinca i IPP obitelji u odabranom podrucju socijalnog rada)

 

04. 04. prof. dr. sc. Zdravka Leutar - nastava u terminu od 8-14 sati. (Grupni pristup u odabranom području i snimanje potreba u zajednici te izrada problemskog stabla i odgovora na potrebe u zajednici)

 

Tijek aktvinosti:

06. 03. Predavanja na Fakultetu

14. 03. Vježbe na terenu IPP

21. 03. Vježbe na terenu IPP  obitelji

28. 03. Vježbe na fakultetu: prezentiranje IPP

04. 04. Predavanje na Fakultetu (kolokvij I.*Intimni bračni procesi (str. 80-84) *Bračni sukobi (str. 107-108);*Roditeljstvo (str. 241-265)

11. 04. Vježbe na terenu : Grupne vještine u odabranom području

18. 04. Vježbe na terenu: Snimanje potreba u zajednici u odabranom području

25. 04. Vježbe na fakultetu: prezentiranje IPP obitelji

09. 05. Vježbe na fakultetu: prezentiranje grupe

16. 05. Vježbe na fakultetu: prezentiranje analize potreba u zajednici

23. 05. Vježbe na fakultetu: prezentacije IPP i IPP obitelji (koji nisu iz bilo kojih razloga imali priliku izložiti)

30. 05. Vježbe na fakultetu: prezentiranje grupe i zajednice za sve one koji nisu imali priliju izložiti svoj rad) KOLOKVIJ II. (*Utjecaj obitelji na razvoj djece (str. 291-323); *Međunaraštajni odnosi (str. 393-419)  

06. 06. Završni susret: 

Zadaci polaznika:

1. Pismeno izraditi četiri zadaće: IPP, IPP obitelji, grupu i zajednicu u željenom području (pomoć pri izradi Priručnik: Metode socijalnog rada s osobama s invaliditetom, Biblioteka socijalnog rada; Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 
2. Napraviti ptt – 10 min izlaganje s jasnom prezentirajući bitne elemente IPP (za vježbe na fakultetu)
Naglasak na moguću intervenciju koju par želi provesti.
Feedback grupe
 

Datumi  do kada treba dostaviti zadaće:

01. 04. 2017. IPP i IPPobitelji (1. i 2. zadaća)

15. 05. 2017. grupa i procjena potreba u zajednici (3. i 4. zadaća)

Dvije opcije za izbor:

1. Sudjelovanje na predavanjima, vježbe na fakultetu i vježbe na terenu: mogućnost izlaska na kolokvije.

2. Vježbe na terenu, pismene zadaće i ispit na kraju semestra.

 

 

  


 

Želimo Vam dobar uspjeh!

Za sva Vaša pitanja kao i uvjek stojimo Vam na raspolaganju putem e-maila ili Skypa utorak 9.30-10.30 (zdravka.leutar)

prof. dr. sc. Zdravka Leutar

Antonija Novak, asistentica na Kolegiju