Osnovne informacije o predmetu

 Kroz predmet Socijalni rad s osobama s invaliditetom, obaveznom kolegiju na 3 godini studija u zimskom (5) semestru, studenti stječu teorijska i praktična znanja i vještine o socijalnom radu s osobama s invaliditetom. Cilj kolegija je senzibilizirati i obrazovati studente sociajlnog rada kao buduće kompetentne stručnjake u području socijalnog rada s osobama s invaliditetom. Stoga se nude znanja o različitim vrstama oštećenja koja dovode do invaliditeta,  akcijski pristupi i inicijative u radu s osobama s invaliditetom u internacionalnom i nacionalnom kontekstu (socijalna politika i pravna legislativa), kao i vještine u neposrednom radu s osobama s invaliditetom, njihovim obiteljima i zajednicom.