Teorija socijalnog rada

Ciljevi kolegija:

 

 

 • Upoznavanje studenata s različitim teoretskim pristupima u socijalnom radu
 • Usvanjanje znanja o razvoju znanosti socijalnog rada

 

Ishodi učenja

(opće i specifične kompetencije):

 

 

Studenti će se upoznati s osnovnim pojmovima struke, te će se upoznati s teorijskim pristupima srodnim struci te bitno upoznati specifična obilježja i razvoj znanosti socijalnog rada. Vladat će potrebnim znanjima o primjerenim teorijskim konceptima i intervencijama u socijalnom radu danas. Znanstveni, stručni i interdisciplinarni aspekti imaju posebnu vrijednost u razumijevanju socijalnog rada.

 

 

Sadržaj silabusa/izvedbenog plana (ukratko):

 

 

 • Definicije socijalnog rada.
 • Povijesni okvir razvoja socijalnog rada, njegova društvena uvjetovanost.
 • Ciljevi i zadaci socijalnog rada.
 • Profesionalizacija socijalnog rada.
 • Pristup vrijednostima u socijalnom radu
 • Pristup potrebama u socijalnom radu
 • Socijalni problemi
 • Društveno formiranje teorija socijalnog rada
 • Teorijski pristupi socijalnom radu
 • Suvremene teorije socijalnog rada
 • Korištenje teorije socijalnog rada u praksi
 • Područja socijalnog rada.