Literatura 

LITERATURA ZA ISPIT IZ KOLEGIJA SOCIJALNI RAD S OSOBAMA S INVALIDITETOM :

1. interna skripta INVALIDITET.doc (123,5 kB)

2. interna skripta VRSTE OŠTEĆENJA.doc (218624)

3. INTERNA SKRIPTA - PRAVA OSI U FBIH revidirano.docx (25072)  (skraćena skripta u odnosu na onu do 2020.)

4. Leutar i sur. (2008.) '' Obitelji osoba s invaliditetom i mreže podrške'' (1-95 str., osim dijelova koji se odnose na hrvatsko zakonodavstvo, te u početnom  dijelu knjige od svih modela prilagodbe spremiti samo Sporkenov model)