Literatura za kolegij Teorijske osnove socijalnog rada

 

Važna napomena: dio literature je promijenjen od akademske godine 2017/2018. Studenti koji su slušali kolegij do 2017/2018 mogu polagati po ''staroj literaturi još na jesenskim ispitinim rokovima (2018.). Nakon toga, polažu po ispod navedenoj literaturi.

 

Studenti koji su slušali kolegij od 2017. godine, polažu ispit isključivo po sljedećoj literaturi:

 

 - Milosavljević, M. (2009). Osnove nauke socijalnog rada. Banja Luka, Filozofski fakultet Banja Luka (str.91.-130.) 

 - Kolokvij1_slajdovi.pdf (652558)

- Dio knjige Knežević, M., Miljenović, A. i Branica, V. (2013). Teorija socijalnog rada. Zagreb: Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada. (str.68-162)

 - Kolokvij2_1slajdovi.pdf (1087267)

 - Kolokvij2_2slajdovi.pdf (550574) 

 

U opticaju su mnoge skripte koje nemaju veze sa zadanom literaturom stoga se studentima preporučuje učiti iz ovdje navedene literature!