Literatura za generaciju 2017/2018

 

LITERATURA ZA ISPIT IZ KOLEGIJA TEORIJSKE OSNOVE SOCIJALNOG RADA ZA GENERACIJU 2017/2018:

 

 - Milosavljević, M. (2009). Osnove nauke socijalnog rada. Banja Luka, Filozofski fakultet Banja Luka (str.91.-130.) 

 - Kolokvij1_slajdovi.pdf (652558)

- Dio knjige Knežević, M., Miljenović, A. i Branica, V. (2013). Teorija socijalnog rada. Zagreb: Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada. (str.68-162)

 - Kolokvij2_1slajdovi.pdf (1087267)

 - Kolokvij2_2slajdovi.pdf (550574)