Ispiti

Studenti su dužni pohađati nastavu, aktivno sudjelovati na nastavi, izraditi i izložiti seminarski rad, položiti završni ispit (u cijelosti ili preko kolokvija)

Pohađanje nastave je obvezno. Tolerira se 20% izostanaka i njih nije potrebno opravdati. Više od 20% neopravdanih izostanaka povlači nemogućnost dobivanja potpisa za tu akademsku godinu.

Seminarski rad treba se predati u pisanom obliku do dogovorenog datuma. Predan i odobren seminarski rad je uvjet za izlazak na završni ispit.

Vrlo je važno slijediti naputke o izradi seminarskih radova.