LITERATURA ZA KOLOKVIJE

LITERATURA ZA 1.KOLOKVIJ:

 - Milosavljević, M. (2009). Osnove nauke socijalnog rada. Banja Luka, Filozofski fakultet Banja Luka (str.91.-130.) 

 - Kolokvij1_slajdovi.pdf (652558)

 

LITERATURA ZA 2.KOLOKVIJ (promjena od 2017.!!!):

- Dio knjige Knežević, M., Miljenović, A. i Branica, V. (2013). Teorija socijalnog rada. Zagreb: Pravni fakultet, Studijski centar socijalnog rada. (str.68-162)

 - Kolokvij2_1slajdovi.pdf (1087267)

 - Kolokvij2_2slajdovi.pdf (550574) 

 

SVI MATERIJALI SU UJEDNO ISPITNA LITERATURA ZA GENERACIJU 2014./2015.

Uvjet za izlazak na kolokvije je dolazak na predavanja!

 

KOLOKVIJI - MOSTAR

Konačne ocjene za studente koji su položili preko kolokvija: 


Ime i prezime

1.kolokvij

2.kolokvij

Konačna ocjena

Brekalo Josipa

6/10

6,5/10

dobar 3

Čuturić Matea

8,5/10

7,5/10

vrlo dobar 4

Dedić Vanja

7/10

8/10

vrlo dobar 4

Jurišić Gabrijela

7/10

10/10

vrlo dobar 4

Katić Valentina

7/10

6,5/10

dobar 3

Pehar Maria

5/10

7/10

dobar 3

Penava Ivana

9/10

8/10

vrlo dobar 4

Teklić Antonela

5,5/10

6/10

dobar 3

Volarević Mirela

7/10

6/10

dobar 3

 
 
 

KOLOKVIJI - ORAŠJE   


 
    

Ime i prezime

1.kolokvij

2.kolokvij

konačna ocjena

Čepo Vanja

7,5/10  

7/10  

dobar 3

Džijan Monika

8/10

6,5/10

dobar 3

Hadžidedić Emina

8/10

7,7/10

vrlodobar 4

Kepčija Tatjana  

8/10

5,5/10

dobar 3

Klaić Anto

6,25/10

5,5/10

dovoljan 2

Lucić Jana

7/10

6/10  

dobar 3

Popić Dijana

7,5/10

5/10

dobar 3

Šestan Marin

5,5/10

6,5/10

dobar 3

Šuker Vinka

5/10

7/10

dobar 3